Služby a ceny

Služby a ceny
Zaměření Vašich prostor, konzultace Vašich požadavků, návrh řešení, detailní projekt, cenová kalkulace, smlouva, realizace, revize, periodické kontroly, servis. Nechte se provést „životním cyklem“ řešení manipulací s imobilní osobou.

Zdarma zaměříme Vaše prostory a vytvoříme Vám projekt na míru.

 • Instituce

  Zaměření

  Zaměření Vašich prostor a osobní konzultace na místě uvažované instalace, je základem pro vypracování smysluplné nabídky.

  Před samotnou tvorbou projektu je důležité konzultovat veškeré Vaše požadavky a potřeby a skloubit je s výhodami a přednostmi stropního zvedacího a asistenčního kolejnicového systému Roomer.

  Zaměření prostor zdarma.

  Projekt

  Instalací stropního zvedacího a asistenčního systému získáváte především možnost snadných manipulací s imobilními osobami a jejich transportů napříč celým zařízením. Pomocníka pro rehabilitaci a socializaci vašich klientů.

  Ve většině případů nejde jen o to klienta zvednout, ale umožnit mu důstojné zacházení při všech jeho potřebách nebo aktivitách.

  Součástí projektu je popis uživatelských funkcí, který Vám pomůže vysvětlit přínos stropního asistenčního systému při jednáních s vedením, zřizovatelem či sponzory.

  Detailně propracovaný projekt s podrobnou výkresovou dokumentací, technickým popisem a cenovou kalkulací je snadno pochopitelný i pro laiky.

  Cena uvedená v kalkulaci je vždy konečná a nebudou Vám tak vznikat žádné neplánované výdaje za vícepráce.

  Zpracování projektu zdarma.

  Veřejné zakázky

  Obraťte se na nás, pokud budete pro svou agendu organizovat výběrové řízení. Pomůžeme Vám s formulací zadání tak, abyste vysoutěžili zařízení s požadovanými vlastnostmi.

  Realizace

  Pokud se rozhodnete pro realizaci, podepíšeme smlouvu, vypracujeme realizační projekt, zařízení namontujeme a zaškolíme obsluhu.

  Skladem vedeme kompletní sortiment pacientských závěsů, běžně používaných typů zvedacích jednotek a ostatních dílů kolejnicového systému, což umožňuje realizovat dodávky podle složitosti a rozsahu instalace v termínu několika málo dnů až několika týdnu.

  Revize

  Dle zákona o zdravotnických prostředcích a předpisů výrobce je nutné u stropního zvedacího a asistenčního systému provádět minimálně 1x ročně odbornou prohlídku.

  Tato periodická kontrola musí být prováděna výhradně proškolenou osobou pověřenou výrobcem.

  Cena za periodické kontroly není součástí pořizovací ceny systému, závisí na rozsahu instalace a je stanovena dle platného ceníku společnosti ERILENS s.r.o.

  Kontaktujte servisní oddělení divize Roomer a domluvte si pravidelnou periodickou kontrolu. Domluvíme si termín a stanovíme Vám předběžnou cenu periodické kontroly.

  Servis

  Na většinu komponentů stropního zvedacího a asistenčního systému Roomer se poskytuje záruka 2 roky, pokud smlouvou není stanoveno jinak.

  Na speciální konstrukce pevně spojené s budovou se poskytuje záruka 5 let.

  Pozáruční servis nebo servis v případě neodborné manipulace není součástí pořizovací ceny systému a jeho cena je stanovena dle platného ceníku společnosti ERILENS s.r.o.

  Servis provádí proškolení servisní technici společnosti ERILENS s.r.o., kteří jsou schopni opravit téměř všechny případné závady na místě, při první návštěvě. Kontaktujte servisní oddělení divize Roomer.

 • Domácnosti

  Zaměření

  Zaměření Vašich prostor a osobní konzultace na místě uvažované instalace, je základem pro vypracování smysluplné nabídky.

  Před samotnou tvorbou projektu je důležité konzultovat veškeré Vaše požadavky a potřeby a skloubit je s výhodami a přednostmi stropního zvedacího a asistenčního kolejnicového systému Roomer.

  Zaměření prostor zdarma.

  Návrh řešení odstranění bariéry

  Instalací stropního zvedacího a asistenčního systému získáváte především možnost snadných manipulací s imobilní osobou a jejího transportu napříč celým bytem. Pomocníka pro rehabilitaci a socializaci.

  V detailně propracovaném projektu s podrobnou výkresovou dokumentací a cenovou kalkulací naleznete veškeré informace o systému a navrhovaném řešení.

  Projekt je vždy koncipován tak, abyste mohli snadno odůvodnit Váš záměr pořízení stropního asistenčního systému na kontaktním pracovišti Vašeho Úřadu práce ČR.

  Zpracování projektu zdarma.

  Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku

  V souvislosti se změnou zákona o příspěvku na zvláštní pomůcku Vám nabízíme konzultace ohledně současné legislativy.

  1.12.2012 vešla v platnost novela zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů.

  Novela dělá ze stropního zvedacího systému dostupnou pomůcku a v případě splnění nároku je příspěvek státu na pořízení této zvláštní pomůcky minimálně 90 % z její ceny. Zbývajících 10 % může být odpuštěno až na 1.000 Kč podle Vaší finanční situace.

  Vaší žádost bude stále vyřizovat Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR na základě předložení konkrétního “Návrhu řešení odstranění bariéry“ včetně ceny.

  Rádi Vám s problematikou vyplnění a podání žádosti poradíme a provedeme Vás celým procesem.

  Neváhejte kontaktovat kancelář divize Roomer a dotazovat se na postup při jednání s úřadem a podáním žádosti.

  Realizace

  Pokud se rozhodnete pro realizaci, podepíšeme smlouvu, vypracujeme realizační projekt, zařízení namontujeme a zaškolíme obsluhu.

  Skladem vedeme kompletní sortiment pacientských závěsů, běžně používaných typů zvedacích jednotek a ostatních dílů kolejnicového systému, což umožňuje realizovat dodávky podle složitosti a rozsahu instalace v termínu několika málo dnů až několika týdnu.

  Revize

  Dle zákona o zdravotnických prostředcích a předpisů výrobce je nutné u stropního zvedacího a asistenčního systému provádět minimálně 1x ročně odbornou prohlídku.

  Tato periodická kontrola musí být prováděna výhradně proškolenou osobou pověřenou výrobcem.

  Cena za periodické kontroly není součástí pořizovací ceny systému, závisí na rozsahu instalace a je stanovena dle platného ceníku společnosti ERILENS s.r.o.

  Kontaktujte servisní oddělení divize Roomer a domluvte si pravidelnou periodickou kontrolu. Domluvíme si termín a stanovíme Vám předběžnou cenu periodické kontroly.

  Servis

  Na většinu komponentů stropního zvedacího a asistenčního systému Roomer se poskytuje záruka 2 roky, pokud smlouvou není stanoveno jinak.

  Na speciální konstrukce pevně spojené s budovou se poskytuje záruka 5 let.

  Pozáruční servis nebo servis v případě neodborné manipulace není součástí pořizovací ceny systému a jeho cena je stanovena dle platného ceníku společnosti ERILENS s.r.o.

  Servis provádí proškolení servisní technici společnosti ERILENS s.r.o., kteří jsou schopni opravit téměř všechny případné závady na místě, při první návštěvě. Kontaktujte servisní oddělení divize Roomer.