O nás

O nás
Společnost ERILENS s.r.o. vznikla v roce 1992 a zabývá se vývojem, výrobou a distribucí lokomočních pomůcek a zdravotnického materiálu. Od roku 2000 se společnost také zabývá řešením transportu a manipulací s postiženými v různých prostředích a interiérech.

 Jsme držitelem certifikátu “Ověřená firma”

Společnost ERILENS s.r.o. je členem:

                

Partner společnosti:

 

V současné době se firma dělí na dvě divize.

Divize REHA

Zajišťuje vývoj, výrobu a distribuci berlí, vycházkových holí, fixačního materiálu a dalších zdravotnických pomůcek. Na vývoji nových produktů dlouhodobě spolupracuje s Laboratoří biomechaniky člověka, Fakulty strojní na ČVUT v Praze, Vysokou školou polytechickou v Jihlavě a s designérem Reném Šulcem.

V roce 2020 získala firma ERILENS s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha - pól růstu ČR a čerpanou přes třetí výzvu na inovační projekty(reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_025/0000605). Podpora byla mířena na účast firmy ERILENS s.r.o. na projekt ´´Návrh inovace výrobních procesů a zařízení pro výrobu prstových dlah´´ za účelem inovovace a modernizace výrobních procesů ve firmě. Očekávaným výstupem je zavedení inovovaných zařízení do výrobní linky pro sériovou výrobu.

Projekt "Návrh inovace výrobních procesů a zařízení pro výrobu prstových dlah´´ je spolufinancován Evropskou unií.

 

EU HMP

 

V letech 2008 - 2009 jsme v partnerství s ČVUT FS - Laboratoří biomechaniky člověka čerpali dotace EU z programu OPPK k realizaci projektu "Inovace francouzské berle". Díky tomuto projektu byly vyvinuty inovovaná francouzská berle FD 93 a nová berle VERA. Obě berle Vám nabízejí výjimečnou ergonomii, design a funkční vlastnosti.

V letech 2011 - 2012 jsme čerpali dotaci Ministersta průmyslu a obchodu programu podpory výzkumu a vývoje s názvem "Vývoj a inovace lokomočních pomůcek". Na tomto programu jsme opět spolupracovali s ČVUT FS - Laboratoří biomechaniky člověka.

 

Divize ROOMER

Je výhradním distributorem kolejnicového systému Roomer švédského výrobce Human Care a skříňového zvedáku Integralift norského výrobce Integra Care Products. Zabývá se řešením transportu a manipulací s imobilními osobami. Během své existence nasbírala nemalé zkušenosti a realizovala stovky projektů jak do specializovaných zařízení, tak k soukromým uživatelům v různých rozsazích.

 • Veletrhy - výstavy - semináře

  Přijďte nás navštívit na některou z akcí, kterých se účastníme a vyzkoušejte si pomůcky, které skutečně usnadňují práci asistentům s imobilními osobami a pohyb osob se sníženou mobilitou. Na většině akcí je možné vyzkoušet si přednosti našich pomůcek. Při prezentacích zvedacího systému je možné aktivně vyzkoušet jednoduchost přechodu mezi místnostmi nebo třeba nácvik chůze.

   

  NEJBLIŽŠÍ AKCE:

  V současné době nejsou plánovány žádne akce, kterých se budeme účastnit.

  Věříme, že v roce 2021 budeme mít příležitost se s Vámi setkat na některé tradiční výstavě.