Kolejnicová dráha

Kolejnicová dráha
Systém kolejnic by měl především smysluplně řešit transport imobilních uživatelů v rámci této dráhy. Plně funkční řešení při zachování vysoké estetické úrovně.

Na rozmístění jednotlivých segmentů kolejnicové dráhy je kladen velký důraz, jelikož dráha musí být umístěna tak, aby maximálně vyhovovala konkrétním požadavkům a umožnila v maximální míře snadnou obsluhu prostoru.

Na základě vašich požadavků navrhnou naši projektanti jedinečné řešení vyhovující těmto požadavkům a prostorům.

Systém kolejnic je tvořen širokou škálou standardních prvků, které umožňují řešit upevnění jednotlivých komponentů dle potřeb konkrétního objektu. Kolejnice je možno pomocí těchto standardních prvků připevnit do stropu, stěn, na podpůrnou či samostatnou konstrukci a to bez dalších stavebních úprav. Varianta kotvení je vždy navržena s ohledem na skladbu konkrétního stropu nebo zdi.

Díky svému zaoblenému tvaru kolejnice nijak nenarušují prostor. Všechny druhy kolejnic mají bílou povrchovou úpravu, při své plné funkčnosti si zachovávají vysokou estetičnost a nenápadnost a snadno tak zapadnou do interiéru.

  Tvar dráhy
  • Plošné pokrytí

   Plošné, portálové pokrytí umožňuje obsluhu prostoru ve všech směrech.

   Zvedací jednotka pohybující se na vozíčku umístěném v pojízdné kolejnici, se tak může libovolně pohybovat všemi směry.Portálové rozmístění vždy obsahuje dvě pevně ukotvené kolejnice, mezi kterými se příčně pohybuje pojízdná kolejnice.

   Toto pokrytí je nejvíce využíváno tam, kde je potřeba obsloužit co největší plochu.

   S výhodou je však využíváno také v malých místnostech, kde je kvůli stísněnému prostoru ztížena manipulace s transportovanou osobou. Díky možnosti posunu do všech stran je snadné tuto osobu obejít a zároveň nad ní mít vždy plnou kontrolu.

  • Liniová dráha

   Liniová, přímá dráha umožňuje transport pouze v ose kolejnice.

   Tvar dráhy může být jednoduchý, obsahující pouze přímou kolejnici nebo složený a skládat se z několika částí. Kolejnice mohou být jak přímé, tak obloukové v provedení 30°, 45°, 60° a 90°.

   Smyslem přímé dráhy je v co nejkratším a nejjednodušším provedení umožnit transport z jednoho konce dráhy na druhý. Přímá dráha neumožňuje obsluhu prostoru, proto je vhodná zejména pro přímý transport.

  • Výsuvná kolejnice

   Výsuvná kolejnice překonává prostorové bariery v místnostech a umožňuje tak zasáhnout kolejnicovému systému i do špatně přístupných míst.

   Výsuvnou kolejnicí lze doplnit jak pojízdnou kolejnici v rámci portálového systému, tak přímou kolejnici v liniové dráze.

   Výsuvná kolejnice nachází využití zejména v členitých místnostech, které obsahují různá zákoutí nebo snížené podhledy či průvlaky.

  Druhy kolejnic
  Druhy kolejnic

  Kolejnice švédského výrobce Human Care jsou vyrobeny z hliníkové slitiny s vysokou pevností. Bílá, práškově lakovaná povrchová úprava maximalizuje jejich splynutí s interiérem.

  • Profil P87

   Nová profilová řada kolejnic P87, P120 a P180 vyniká malou výškou, při zachování velké nosnosti. Všechny nové profily kolejnic je možné doplnit napájecí trolejí, která umožní dobíjení zevedací jednotky HeliQ přímo v kolejnici nebo přechodovou lištou pro zabudování kolejnice do SDK podhledu.

   Profil P87 je nejvíce využívaný rozměr inovované profilové řady. Kolejnice profilu P87 jsou vhodné pro všechny tvary dráhy i možnosti upevnění

   Zaoblený tvar kolejnice je velmi estetický a snadno přehlédnutelný.

   Při nosnosti 150 kg je možné pomocí plošného pokrytí z kolejnic profilu P87 zajistit obsloužení místnosti šířky až 3,5 m a délky i několik desítek metrů.

   Barva kolejnice RAL 9016.

  • Profil 100

   Původní kolejnice profilu 100 je vhodná pro všechny tvary dráhy i možnosti upevnění.

   Profil byl navržen s ohledem na jeho viditelnost v místnostech. Zaoblený tvar je velmi estetický a snadno přehlédnutelný.

   Při nosnosti 150 kg je možné pomocí plošného pokrytí z kolejnic profilu 100 zajistit obsloužení místnosti šířky až 4,5 m a délky i několik desítek metrů.

   Barva kolejnice RAL 9010.

  • Profil P120

   Nová profilová řada kolejnic P87, P120 a P180 vyniká malou výškou, při zachování velké nosnosti. Všechny nové profily kolejnic je možné doplnit napájecí trolejí, která umožní dobíjení zevedací jednotky HeliQ přímo v kolejnici nebo přechodovou lištou pro zabudování kolejnice do SDK podhledu.

   Stejně jako u všech kolejnic švédského výrobce Human Care je i profil P120 navržen s ohledem na viditelnost kolejnic v místnostech.

   Tento zvýšený profil dává při zachování nosnosti 150 kg možnost obsloužení místnosti pomocí plošného pokrytí s šířkou až 5,5 m.

   Barva kolejnice RAL 9016.

  • Profil P180

   Nová profilová řada kolejnic P87, P120 a P180 vyniká malou výškou, při zachování velké nosnosti. Všechny nové profily kolejnic je možné doplnit napájecí trolejí, která umožní dobíjení zevedací jednotky HeliQ přímo v kolejnici nebo přechodovou lištou pro zabudování kolejnice do SDK podhledu.

   Stejně jako u všech kolejnic švédského výrobce Human Care je i profil P180 navržen s ohledem na viditelnost kolejnic v místnostech, ačkoliv se jedná o nejvyšší profil nové řady.

   Tento největší profil dává při zachování nosnosti 150 kg možnost obsloužení místnosti pomocí plošného pokrytí s šířkou až 7 m, stejně jako rozteč při kotvení do stěn.

   Barva kolejnice RAL 9016.

  • Oblouky

   Obloukové kolejnice jsou využívány pouze při liniovém pokrytí.

   Díky široké škále oblouků s různým zakřivením lze vytvořit liniovou dráhu libovolného tvaru.

   Základní provedení oblouků je 30°, 45°, 60°, 90° a 90° s prodlouženou délkou pro kolejnice s profilem 100 a P87.

  Možnosti upevnění
  • Strop

   Ve většině případů jsou kolejnice upevňovány přímo na nosný strop pomocí originálních nebo standardně vyráběných upevňovacích prvků. Montáž na nosný strop je nejjednodušší řešením, které dovoluje libovolné umístění kolejnice.

   Kolejnice profilu 100 se upevňuje pomocí originálních prvků přímo na strop.

   Kolejnice profilů P87, P120 a P180 se upevňují na strop pomocí standardně vyráběných výškově nastavitelných držáků, které dokáží eliminovat nerovnosti stropu. Mezi horní hrannou kolejnice a stropem je prostor 4 - 7 cm.

   Variantou kotvení na strop je možnost zabudování pevných kolejnic do sádrokartonového podhledu pro dosažení maximální diskrétnosti celého systému.

  • Stěna

   Tam, kde není nosnost stropu dostatečná pro montáž, lze upevnit kolejnice pomocí originálních prvků na nosné stěny nebo příčky s dostatečnou nosností.

   Stejně jako u kotvení na strop, lze i u kotvení do stěny pevné kolejnice zabudovat do sádrokartonového podhledu pro dosažení maximální diskrétnosti celého systému.

  • Speciální konstrukce

   V případě, že z jakýchkoli důvodů nelze využít originálních nebo standardně vyráběných upevňovacích prvků pro montáž na strop nebo stěnu, máme vyvinuty celou řadu speciálních konstrukcí.

   Díky zkušenostem našich konstruktérů je možné uzpůsobit montáž kolejnicového systému do jakkoliv stavebně a dispozičně řešených budov a navrhnout individuální řešení na míru. Problémem nejsou nenosné stropy, sádrokartonové příčky, komíny, podhledy či ventilace nebo místnosti nepravidelných tvarů.