Ostatní pomůcky pro přesun

Pomůcky pro přesun
Diskrétní zvedání a přesun v rámci jedné místnosti pomocí nástěnného zvedáku, snadné překonání vnitřního nebo venkovního schodiště, případně terénních nerovností pomocí schodišťových plošin, nájezdových ramp či schodolezu.

Nabízené pomůcky, sloužící k usnadnění přesunu nebo zvedání imobilních osob, umožňují navrhnout komplexní řešení odstranění bariéry v sociálním prostředí každého žadatele.