Kolejnicová dráha

Kolejnicová dráha
Systém kolejnic by měl především smysluplně řešit transport imobilních uživatelů v rámci této dráhy. Plně funkční řešení při zachování vysoké estetické úrovně.

Na rozmístění jednotlivých segmentů kolejnicové dráhy je kladen velký důraz, jelikož dráha musí být umístěna tak, aby maximálně vyhovovala konkrétním požadavkům a umožnila v maximální míře snadnou obsluhu prostoru.

Na základě vašich požadavků navrhnou naši projektanti jedinečné řešení vyhovující těmto požadavkům a prostorům.

Systém kolejnic je tvořen širokou škálou standardních prvků, které umožňují řešit upevnění jednotlivých komponentů dle potřeb konkrétního objektu. Kolejnice je možno pomocí těchto standardních prvků připevnit do stropu, stěn, na podpůrnou či samostatnou konstrukci a to bez dalších stavebních úprav. Varianta kotvení je vždy navržena s ohledem na skladbu konkrétního stropu nebo zdi.

Díky svému zaoblenému tvaru kolejnice nijak nenarušují prostor. Všechny druhy kolejnic mají bílou povrchovou úpravu, při své plné funkčnosti si zachovávají vysokou estetičnost a nenápadnost a snadno tak zapadnou do interiéru.

  Tvar dráhy
  • Plošné pokrytí

   Plošné, portálové pokrytí umožňuje obsluhu prostoru ve všech směrech.

   Zvedací jednotka pohybující se na vozíčku umístěném v pojízdné kolejnici, se tak může libovolně pohybovat všemi směry.Portálové rozmístění vždy obsahuje dvě pevně ukotvené kolejnice, mezi kterými se příčně pohybuje pojízdná kolejnice.

   Toto pokrytí je nejvíce využíváno tam, kde je potřeba obsloužit co největší plochu.

   S výhodou je však využíváno také v malých místnostech, kde je kvůli stísněnému prostoru ztížena manipulace s transportovanou osobou. Díky možnosti posunu do všech stran je snadné tuto osobu obejít a zároveň nad ní mít vždy plnou kontrolu.

  • Liniová dráha

   Liniová, přímá dráha umožňuje transport pouze v ose kolejnice.

   Tvar dráhy může být jednoduchý, obsahující pouze přímou kolejnici nebo složený a skládat se z několika částí. Kolejnice mohou být jak přímé, tak obloukové v provedení 30°, 45°, 60° a 90°.

   Smyslem přímé dráhy je v co nejkratším a nejjednodušším provedení umožnit transport z jednoho konce dráhy na druhý. Přímá dráha neumožňuje obsluhu prostoru, proto je vhodná zejména pro přímý transport.

  • Výsuvná kolejnice

   Výsuvná kolejnice překonává prostorové bariery v místnostech a umožňuje tak zasáhnout kolejnicovému systému i do špatně přístupných míst.

   Výsuvnou kolejnicí lze doplnit jak pojízdnou kolejnici v rámci portálového systému, tak přímou kolejnici v liniové dráze.

   Výsuvná kolejnice nachází využití zejména v členitých místnostech, které obsahují různá zákoutí nebo snížené podhledy či průvlaky.

  Druhy kolejnic
  Druhy kolejnic

  Kolejnice švédského výrobce Human Care jsou vyrobeny z hliníkové slitiny s vysokou pevností. Bílá, práškově lakovaná povrchová úprava maximalizuje jejich splynutí s interiérem.

  • Profil 80

   Obdélníkový profil kolejnice je speciálně navržený pro zabudování do sníženého podhledu.

   Kotvení kolejnice na strop by mělo probíhat před umístěním sádrokartonového podhledu.

   Profil má podélnou drážku pro umístění přechodové lišty, která plynule přechází z kolejnice na sádrokartonový podhled. V místnostech je pak na stropě viditelná pouze drážka pro pojezdový vozík zvedací jednotky.

  • Profil 100

   Jedná se o nejvíce využívaný profil kolejnic vhodný pro všechny tvary dráhy i možnosti upevnění.

   Profil byl navržen s ohledem na jeho viditelnost v místnostech. Zaoblený tvar je velmi estetický a snadno přehlédnutelný.

   Při nosnosti 150 kg je možné pomocí plošného pokrytí z kolejnic profilu 100 zajistit obsloužení místnosti šířky až 5 m a délky i několik desítek metrů.

  • Profil 160

   Stejně jako u kolejnic profilu 100 je i profil 160 navržen s ohledem na viditelnost kolejnic v místnostech.

   Tento zvýšený profil dává při zachování nosnosti 150 kg možnost obsloužení místnosti pomocí plošného pokrytí, s šířkou až 7 m a délky i několik desítek metrů.

  • Oblouky

   Obloukové kolejnice jsou využívány pouze při liniovém pokrytí.

   Díky široké škále oblouků s různým zakřivením lze vytvořit liniovou dráhu libovolného tvaru.

   Základní provedení oblouků je 30°, 45°, 60°, 90° a 90° s prodlouženou délkou pro kolejnice s profilem 100.

   Kolejnice profilu 80 je standardně vyráběna pouze s obloukem 90°.

  Možnosti upevnění
  • Strop

   Ve většině případů jsou kolejnice upevňovány přímo na nosný strop pomocí originálních upevňovacích prvků. Montáž na nosný strop je nejjednodušší řešením, které dovoluje libovolné umístění kolejnice.

  • Stěna

   Tam, kde není nosnost stropu dostatečná pro montáž, lze upevnit kolejnice pomocí originálních prvků na nosné stěny nebo příčky s dostatečnou nosností.

  • Speciální konstrukce

   V případě, že z jakýchkoli důvodů nelze využít originálních upevňovacích prvků pro montáž na strop nebo stěnu, máme vyvinuty celou řadu speciálních konstrukcí.

   Díky zkušenostem našich konstruktérů a těmto variabilním konstrukcím je možné uzpůsobit montáž kolejnicového systému do jakkoliv stavebně a dispozičně konstruovaných budov. Problémem nejsou nenosné stropy, sádrokartonové příčky nebo podhledy či ventilace.

Zeptejte se nás